จี้เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 7 แสนคน ระหว่างเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง หวังสังคมเข้มแข็งและเดินหน้าไปด้วยกัน

จี้เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 7 แสนคน ระหว่างเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง หวังสังคมเข้มแข็งและเดินหน้าไปด้วยกัน

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน สำรวจและสนับสนุนการผลักดันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 7 แสนคน โดยให้ประสานข้อมูลและทำงานร่วมกับ กอ.รมน. ทหารและตำรวจในพื้นที่ ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่กำลังดำเนินการและจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2561

โดยคาดว่า หลังเดือนกันยายน 2561 ความร่วมมือกันในการผ่อนคลายภาระหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ร่วมกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 6 แสนคน ที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองกับกระทรวงแรงงาน จะสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาชีพทางเลือกให้ผู้มีรายได้น้อยมีงานทำและมีรายได้พอเพียงสำหรับการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: