จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD”

จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD”
วันนี้ (8 ก.ค. 2561) เวลา 05.30 น บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN CHILD” เพื่อหาทุนให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหาร เช้า-เย็น แก่นักเรียน จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนตามโรงเรียนต่างๆ ก็ได้ทราบว่า นักเรียนบางคน ไม่รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน เนื่องจากว่า ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าจึงไม่มีเวลาทำอาหารให้กับลูกหลานได้รับทานกัน ส่วนในเวลา ตอนเย็นก็ เช่นกัน นักเรียนบางคนต้องคอย ผู้ปกครองกลับจากทำงานก่อนจึงจะมารับกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านกว่าผู้ปกครองจะทำอาหารให้ลูกหลานได้รับทานกันก็มืดค่ำแล้ว เด็กยังอยู่ในวัยเจริญเติบโต และเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า เมื่อขาดสารอาหารและได้รับไม่ครบมื้อ ในด้านสมองและสติปัญญาจะกระทบไปด้วย การวิ่งในครั้งนี้แบ่งออกเป็น วิ่ง 10.3 กม วิ่ง 5.4 กม และเดิน 3.3 กม มีรางวัลมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยตามลำดับด้วย
ดังนั้น นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักเรื่องนี้จึงร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน รายได้ทุกบาทจะมอบให้กับโรงเรียนเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามความเหมาะสมต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: