กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐเดินทางมาศึกษาดู ณ ตลาดต้องชม

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 คน เดินทางมาศึกษาดู ณ ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์ และ ตลาดไทยย้อนยุค บ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิดผล ได้พัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการ และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถให้คำแนะนำการบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: