นายหลู่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี และให้กำลังใจทางการไทย

นายหลู่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี และให้กำลังใจทางการไทยในการยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากจีนจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดในปฏิบัติการค้นหา การสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและการรักษาศพให้เรียบร้อยตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดูแลชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม กรมประชาสัมพันธ์
8 ก.ค. 61

Leave a Reply

%d bloggers like this: