ปฏิทินงานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2561 “ปลอดเหล้าเบียร์”

ปฏิทินงานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2561 “ปลอดเหล้าเบียร์”

(1) ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม” วันที่ 1 – 10 กันยายน 2561 ณ บริเวณเชิงสะพานบ้านท่าค้ำ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
(2) ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” นัดเปิดสนาม วันที่ 22-23 กันยายน 2561
(3) ประเพณีแข่งเรือ อบต.น้ำปั้ว อำเภอเวียงสา”ชิงถ้วยพระราชทานฯ” วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561
(4) ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน วันที่ 13 ตุลาคม 2561
(5) ประเพณีแข่งเรือตานสลากจมปูตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน วันที่ 14 ตุลาคม 2561
(6) ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา
“ชิงถ้วยพระราชทาน” วันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2561
(7) ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อ.ท่าวังผา วันที่ 25 ตุลาคม 2561
(8) ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” นัดปิดสนาม วันที่ 2 – 3 – 4 พฤศจิกายน 2561
โดย สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน (จากการปรึกษาหารือแนวทางในการจัดงานแข่งเรือเมืองน่าน เบื้องต้น วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 )
ทางสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน จะเชิญเจ้าภาพสนามจัดการแข่งขันทั้งหมด มาประชุมกำหนดกฎกติการ่วมกัน ทั้ง หมดเพื่อเป็นกติกาสากลที่จะใช้ทุกสนามไปพร้อมกันครับ / และหลังจากนั้นจะประชุมตัวแทนเรือแข่งทั้งหมด เพื่อ ทำความเข้าใจร่วมกัน และประกาศ รับสมัคร เรือที่เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภทในปีนี้ครับ ย้ำ เรือทุกทีมจะเข้าร่วมแข่งขันต้องสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ก่อนเพื่อจะกำหนดให้ลงแข่งในประเภทต่าง 5 ประเภท ได้แก่ 1.เรือเล็ก 2. เรือกลาง 3. เรือใหญ่ 4. เรือเอกลักษณ์ 5 เรือโบราน เอกลักษณ์น่าน
ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน และ สสส. รับสมัครเยาวชนน่าน อายุ ไม่เกิน 20 ปี จำนวน 30 คนเท่านั้น ทำหน้าที่พากษ์เรือ ในสนามแข่งเรือจังหวัดน่าน จำนวน 7 สนาม ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการถ่ายทอดสด ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำปีที่ 12 ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส รับสมัครด่วน ฟรีนะครับ
เรือน่าน “เอกลักษณที่โดดเด่นสวยงาม ไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดอื่นๆ เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลําตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวจังหวัดนานทุกคน”

ที่มา #ด้วยจิตอาสาใจศรัทธาน่านลองโบ๊ทชาวเรือเมืองน่าน #ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน #สสส #น่านลองโบ๊ทชาวเรือเมืองน่าน #ที่นี่เมืองน่าน #เสน่ห์น่านวันนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: