มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสัมมนาวิชาการเรื่องคิดนอกกรอบสร้างธุรกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสัมมนาวิชาการเรื่องคิดนอกกรอบสร้างธุรกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมานั้นทางนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชา การเรื่องคิดนอกกรอบสร้างธุรกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ มหาวิทยา ลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี นายฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีศรีสะเกษ , ดร.วุฒิเดช ทองพูล ส.อบจ.วังหิน , นายไชยกร บุญลภาภัทร์ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน คณะอาจารย์ และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ จำนวน 300 คน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบด้านการลงทุน ที่มีความสำคัญต่อ ความสำเร็จในการในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ทองแตง นักลงทุนธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศไทย มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และมุมมองด้านการลงทุนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และวิทยากรอื่นๆอีกมากมาย และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: