2 พ่อลูกที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุเรือล่ม เดินทางกลับเซี่ยงไฮ้

เรือล่มภูเก็ต วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 19:00 น. นาย Wang Weili และนางสาว Wang Yiming 2 พ่อลูกที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุเรือล่ม เดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ได้ โดยสายการบิน JuneYao Air เที่ยวบินที่ H01314
ทั้ง 2 กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกหน่วยงานและอาสาสมัครที่ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอน

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: