จังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคเนศ คำนนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสอง กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ อำเภอสอง บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพสอง ซึ่งเป็นกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 โดยเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชนพร้อมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 40 ใบ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ โดยมีผู้ร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วย นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 300 คน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: