พลตำรวจโทวิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561
จากกรณีเรือล่มที่ทะเลอันดามัน อำเภอฉลอง จังหวัดภูเก็ต ทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตและมีผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก
พลตำรวจโทวิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ.ศูนย์ปฎิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต ฯลฯโดยโรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับประกอบด้วยนายแพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ทันตแพทย์กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลตำรวจ และทีมงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ซึ่งเดินทางมาตั้งแต่วันที่.6กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลร่วมกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น41ราย
สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีขั้นตอนดังนี้
1. จุดคัดกรองญาติของผู้เสียชีวิต โดยจะตรวจสอบจากหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตได้นํามาแสดงเพื่อแสดงความเป็นญาติกับผู้เสียชีวิต

2. จุดพักคอย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ เกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

3. จุดสอบปากคําโดยพนักงานสอบสวนจะทําการสอบปากคําญาติของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่สพฐ.ตร.จะให้ ญาติกรอกแบบฟอรม์ สีเหลือง (Yellow Form) เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตและจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม จากบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

4. จุดตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ดําเนินการโดย
• ทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยารพ.ตร.
จัดการทรัพย์สินศพ ,ตรวจตำหนิรูปพรรณและการตรวจหาดีเอ็นเอ,
และการตรวจเก็บข้อมูลทางทันตกรรม, พิมพ์ลายนิ้วมือศพ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล จากสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เข้าสนับสนุนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต โดยจัดตั้งศูนย์พิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล ที่ รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จึงขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวของนักท่องเที่ยวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้และจะดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตทุกรายอย่างดีที่สุด และยังคงให้ทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวช กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลตำรวจปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก1ชุด จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นายแพทย์ใหญ่กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

%d bloggers like this: