โครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบทจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (9 ก.ค.61) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสภากาชาดไทย พร้อมคณะ จัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาทุกระดับการศึกษาได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสายตา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีเด็กนักเรียน ในพื้นที่ เข้ารับบริการ เป็นจำนวนมาก
สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบท ที่ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขเท่าที่ควร เนื่องจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น ร่วมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ ตลอดจนการขาดแคลนร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในท้องถิ่นห่างไกล เด็กนักเรียนในชนบทจำนวนมากจึงมองเห็นไม่ชัดเจนเป็นเหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนและการดำเนินชีวิต ให้เด็กกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคตอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ โดยในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.61) นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ด้วย
ซึ่งโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทขึ้น โดยใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ ออกแบบภายในและพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ในการออกไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่ เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้บริการและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา ในทุกระดับการศึกษาสามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติ ได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพเหมาะสม มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญและมีผลในระยะยาวต่อการพัฒนา

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

Leave a Reply

%d bloggers like this: