สิ้นแล้ว ! “อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2518)” และ “ผู้นำแรงงานอาวุโส”

สิ้นแล้ว ! “อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2518)” และ “ผู้นำแรงงานอาวุโส”

( กำหนดการ )
> “พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ สวดอภิธรรม”
> นายสุวิทย์ ระวิวงศ์ “อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2518)”
> ณ.วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 9
> กำหนดสวดอภิธรรมเริ่มเวลา 19.00 น. ( ทุกวัน ถึง วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 )
> โดย วันที่ 14 ก.ค. (งดสวด)
> วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.2561 ( พระราชทานเพลิงศพ) เวลา 14.00 น.

//////////////////////////

( ประวัติส่วนตัว )

นายสุวิทย์ ระวิวงศ์ เป็นชาวท่าฉลอม ประกาศนียบัตรวิชาชีพหนังสือพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2495 จบคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2505 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(พ.ศ.2518) อดีตผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานขนส่งทางน้ำซึ่งมีพี่น้องกรรมกรแบกข้าวสารขึ้นเรือสินค้าเป็นสมาชิก เป็นประธานสหภาพแรงงานนานกว่า 20 ปี เป็นผู้นำแรงงานอาวุโสที่สุดเป็นที่เคารพของสหภาพแรงงานทุกแห่ง

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ ระวิวงศ์ “เป็นผู้นำแรงงานเป็นที่เคารพ และ ยกย่องพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วไป” และเป็นผู้ให้การสนับสนุน “พรรคประชาธิปัตย์” ที่ผ่านมาโดยตลอด.

/////////

โดยได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.61 ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น. เศษ ณ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร ( สิริอายุรวม 88 ปี)

—————————————–
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ / ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: