เขตประเวศ..จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแยกคลองอาจารย์พร ที่ บริเวณโครงการเคหะสงเคราะห์

#เขตประเวศจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแยกคลองอาจารย์พร บริเวณโครงการเคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ ส่วนกลาง( อุดมสุข) ถนนรามคำแหง 2 เขตประเวศ

วัันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 61 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแยกคลองอาจารย์พร ของสำนักงานเขตประเวศ โดยมีนายวัชรพัฒน์ เกรียงไกรเกษม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตประเวศ ผู้กำกับการ สน.อุดมสุข สัสดีเขตประเวศ ผู้แทนกองร้อยรักษาความสงบเขตประเวศ ผู้แทนโรงพยาบาลสิรินธร ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณ สุข 57 เจ้าหน้าที่เขต เจ้าที่สำนักระบายน้ำ ชมรมรักนายหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยยาเสพติดเขตประเวศ จิตอาสาพัฒนาชุมชนและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

ด้้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตประเวศจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองแยกคลองอาจารย์พร จากแยกคลองแยกคลองอาจารย์พร ถึงแยกคลองโรงแถว ความกว้าง 6-8 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง
………………………….

ภาพ~ข่าว วัฒนา/เทศกิจ…เขตประเวศ..

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: