สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน รายงานเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ขอรายงานเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จังหวัดน่าน ดังนี้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 04.00 น. ได้เกิดฝนตกกระจายในพื้นที่ของจังหวัดน่าน ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอท่าวังผา 68.9 มิลลิเมตร ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง (ลำน้ำย่าง) ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว ทำให้ราษฎรได้รับความเสียหายและความเดือดร้อน จำนวน 2 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน อำเภอวังผา ได้แก่ ตำบลยม หมู่ที่ 1 ตำบลจอมพระ หมู่ที่ 3,4,9 ตำบลป่าคา หมู่ที่ 1,2 อำเภอปัว ได้แก่ ตำบลสถาน หมู่ที่ 2,13 (พื้นที่ทางการเกษตรและเครื่องใช้ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ)

นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.,หน่วยทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยม,จอมพระ,ป่าคา และสถาน ปัว เดินทางเข้าไปอำนวยการสั่งการให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ปภ.น่าน แจ้งสถานการณ์น้ำ หรือขอรับการช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ที่ ปภ.น่าน โทร.054 716 172

#ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน #สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน #ที่นี่เมืองน่าน #เสน่ห์น่านวันนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: