หลังพายุฝนตกในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี ส่งผลให้น้ำท่วมถนนทางหลวง ช่วงบ้านหนองกุงศรี-บ้านหนองริวหนัง

น้ำท่วม อีกแล้ว
12 ก.ค. 2561 เวลา 15.00 น. มีรายงานข่าวว่าหลังพายุฝนตกในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี ส่งผลให้น้ำท่วมถนนทางหลวง ช่วงบ้านหนองกุงศรี-บ้านหนองริวหนัง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: