? ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดยหมวดทางหลวงห้วยเม็ก

? น้ำท่วมถนนเนื่องจากฝนตกหนัก ในทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก-ท่าคันโท กม.11+211-11+411 ระดับน้ำสูง 45 ซม.
? การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
? ดำเนินการเบื้องต้นโดยการติดตั้งป้ายเตือน, กรวยยาง, อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ และใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกและจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

?ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวัง?
? ข้อมูลเพิ่มเติม

#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#โทร 086-6397292 หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก

Leave a Reply

%d bloggers like this: