“การรถไฟ!! เปิด “โครงการ 1 + 1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง”

“การรถไฟ!! เปิด “โครงการ 1 + 1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง”

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการรถไฟ นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมเปิด “โครงการ 1 + 1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง” ณ ทางตัดสถานีรถไฟวัดงิ้วราย และโรงเรียนวัดงิ้วราย จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมา
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ทางตัดเสมอระดับให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เคยลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนใกล้เคียงแบบใกล้ชิด ปีนี้จึงเป็นโอกาสดีที่โครงการฯ ดังกล่าว จะเริ่มนำร่องลงพื้นที่ทางตัดสถานีรถไฟวัดงิ้วราย จังหวัดนครปฐม โดยจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงบริเวณทางตัด ทั้งโรงเรียน วัด และหมู่บ้านต่าง ๆ คำนึงถึงความปลอดภัย อันเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์อีกด้วย ซึ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟที่ถูกต้อง และสร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้เส้นทางมีวินัยและตระหนักในการใช้เส้นทาง เพื่อลดอุบัติเหตุให้เหลือเท่ากับศูนย์ในอนาคตอันใกล้นี้!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: