ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทน ต้อนรับทีมค้นหาหมูป่า และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งทีมดำน้ำมูลนิธิกุศลศรัทธาเกาะเต่าร่วมกับผู้ประกอบการดำน้ำเกาะเต่า ที่มีความชำนาญในการค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ จำนวน 3 ราย พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ ไปสนับสนุนการค้นหาผู้สูญหายร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ไทยและต่างประเทศ ทำให้การช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน และโค้ช “ทีมหมูป่า อะคาเดมีแม่สาย” ออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย ทั้ง 13 ราย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ เป็นผู้แทนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ ขอชื่นชม และขอขอบคุณ อาสาสมัครทั้ง 2 นาย คือ Mr. Mikko Passi ชาวฟินแลนด์ และ Mr.Erik Richard Brown ชาวแคนาดา เป็นอาสาสมัคร ผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ สมควรได้รับการยกย่อง และได้มอบประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครไว้เพื่อเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และเป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ การท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: