ถนนวารีราชเดช รอยต่อกุดชุม ซ่งแย้ ไทยเจริญ ถนนขาด รถไม่สามารถผ่านเส้นทาง เลิง-ยโสธร สัญจรไม่ได้ผู้ที่จะเดินทาง เลิง-ยโสธร ให้ใช้เส้นทาง เลิง -อำนาจ-ยโสธร

ฝากแจ้งพี่น้องถนนวารีราชเดช รอยต่อกุดชุม. ซ่งแย้ ไทยเจริญ. ถนนขาดแล้วครับ. รถผ่านไม่ได้แล้วเส้นทาง เลิง-ยโสธร สัญจรไม่ได้ผู้ที่จะเดินทาง เลิง-ยโสธร ถนน วารีราชเดช เวลานี้ ถนนขาดที่บ้านหนองซ่งแย้ บริเวณกำลังก่อสร้างถนน
หากจะเดินทาง ให้ใช้ เส้นทาง เลิง -อำนาจ-ยโสธร
สาย 2169 (วารีราชเดช) ตอน กุดชุม – เลิงนกทา ไม่สามารถสัญจรได้
1.ถ้ามาจากเลิงนกทาให้ใช้ทางเลี่ยง เลี้ยวขวา บ้านสามแยกภูกลอย ใช้ ทางหลวงชนบท ยส.4004 ประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ใช้ ทางหลวงชนบท ยส.4011 อีก ประมาณ 22 กิโลเมตร จะถึง อ.กุดชุม ครับ
2.มาจากยโสธร ให้เลี้ยวซ้ายบ้านเอราวัณ อ.กุดชุม เข้าทางหลวงชนบทตามข้อ 1 ถึงบ้านสามแยกภูกอย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเลิงนกทา
3.ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองยโสธร -ป่าติ้ว เลี้ยวซ้ายบ้านหนองแสงเข้าเลิงเก่า หรือตรงไปเข้าอำนาจเจริญ-เลิงนกทา

Leave a Reply

%d bloggers like this: