ตำรวจสภ.หนองเสือออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 13 กค.61 เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.หนองเสือออกตราดูความสงบและความปลอดภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีจากสภาพปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่รุนแรง และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ อาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชนจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทั้งในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายดังนั้นหากการทำงานของตำรวจได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ประชาชนและภาคประชาสังคมก็จะยิ่งส่งผลดีต่อการรักษาความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมโดยรวม หากเปรียบเทียบกับระบบงานตำรวจในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าประเทศเหล่านั้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนโดยรวมมีการศึกษาพัฒนาระบบการทำงานของตำรวจ เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ดังนั้นสภ.หนองเสือจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราดูแลความสงบปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอหนองเสือตลอด 24 ชั่วโมง ให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนของตู้เติมเงินโทรศัพท์ทางเจ้าหน้าที่เน้นให้เจ้าของร้านค้าติดกล้องวงจรปิดเพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
ด้าน ร.ต.ท.สยาม ยศปราณีหัวหน้าชุดสายตรวจกล่าวเปิดเผยว่าได้มอบหมายนโยบายจากพ.ต.อ.พีรพล ไชยพงศ์ ผกก.หนองเสือให้ออกปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในการตรวจตราดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของสภ.หนองเสือโดยเฉพาะตามร้านค้าที่มีตู้เติมเงินโทรศัพท์ควรติดกลองวงจรปิดซึ่งง่ายต่อการตามตัวคนร้ายโดยสายตรวจจะออกตรวจทุกพื้นที่พร้อมกับให้การแนะนำในด้านปัญหาต่างเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ได้อีกต่อไป
สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: