โครงการจิตอาสาคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดยาง ทำ ความสะอาดบริเวณวัดยาง ตามโครงการ ทำความดี ด้วยหัวใจ

พิษณุโลก 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดย พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ให้แก่กำลังพลข้าราชการทหาร และลูกจ้าง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ และในเวลา 15.30 น. ได้นำกำลังพล เข้าร่วมโครงการจิตอาสากับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยาง โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดยาง ตามโครงการ ทำความดี ด้วยหัวใจ

——————-
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร(เครดิต) ภาพข่าว
> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: