ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ประจำปี 2561 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ประจำปี 2561 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ จากนั้นพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กล่าวรายงาน โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้คนพิการขาขาดในจังหวัด ได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการขาขาด จำนวน 156 ราย.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: