สระบุรี.. ชาวมวกเหล็กร้องงานก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำใต้ถนน พร้อมฝาตะเกรงไม่แล้วเสร็จ เดือดร้อนเดินทางลำบาก

สระบุรี.. ชาวมวกเหล็กร้องงานก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำใต้ถนน พร้อมฝาตะเกรงไม่แล้วเสร็จ เดือดร้อนเดินทางลำบาก
วันที่ 15 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ชาวบ้าน ม.5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้เข้าร้องต่อผู้สื่อข่าวว่า การก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำใต้ถนน ที่เกิดจากการทรุดตัวเสียหาย มีความกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมฝาตะเกรง ซึ่งมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ 2 ก.พ.61 และสิ้นสุดในวันที่ 2 เม.ย.61 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 180,000 (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) เป็นโครงการก่อสร้างสร้างของ อบต.มิตรภาพ ซึ่งมีการส่งมอบงานกันเรียบร้อยแล้ว ป่านนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป- มา ไม่ได้รับความสะดวก
ทางด้านนายสวิง ยิ้มแย้ม ผญบ. ม.5 กล่าวว่าได้นำชาวบ้านรวมตัวกันมาร้องไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากการก่อสร้างทางระบายในใต้ถนน พร้อมฝาตะเกรงที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งการก่อสร้างเนื่องจากฝาตะเกรงเหล็กที่มีขนาดเหล็กเพียง 10 มม. ไม่ตรงตามแบบที่มีขนาดของเหล็ก 12 มม. และขอบของตะเกรงเหล็กก็ไม่ติดชิดกับขอบร่องที่ทำไว้ ทำให้เกิดช่องโหว่ของขอบ ซึ่งฝาตะเกรงเหล็กมีความยาว 8.00 เมตร แต่ในขณะนี้เหลือความยาวของตะเกรงเหล็กอยู่พียง 6.00 เมตร ซึ่งหายไป 2 เมตรระหว่างหัวกับท้ายถนนหายไป โดยมีการนำเศษไม้มาปิดกั้นช่องโหว่ไว้ และการลาดปูนซีเมนต์บริเวณปากทางเข้าถนนก็ไม่มีการรองรับกับการเลี้ยวของรถ ซึ่งรถที่เข้าหมู่บ้านต้องตีวงกว้างเข้าไปทางขวาของถนนก่อนจึงจะเลี้ยวได้ เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ พร้อมกล่าวต่อว่าส่วนของตะเกรงเหล็กที่นำมาใส่ไว้นั้น เพิ่งมาใส่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และมาใส่ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะเดินทางเข้าออก หมู่บ้านต้องเดินทางอ้อมไปอีทางหนึ่ง ถึงจะออกมาได้ ทำให้ยากลำบากต่อการเดินทาง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของชาวบ้าน

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: