เริ่มแล้วเทศกาลล่องแก่งหินเพิงครั้งที่ 22

เริ่มแล้วเทศกาลล่องแก่งหินเพิงครั้งที่ 22
เริ่มแล้วเทศกาลล่องแก่งหินเพิง กีฬาทางน้ำที่ท้าทายสนุกสนานและเร้าใจตลอดเส้นทางลำน้ำไสใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวยกให้เป็นอันดับหนึ่งของการล่องแก่งที่มันสะใจสุดๆ
เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ ที่ หน่วยพิทักษ์ทำการอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 9 ( ขญ.9)ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยการ่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจ.นครนายก และสมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี ร่วมกับ ชมรมผุ้ประกอบการเรือยางล่องแก่งหินเพิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษที่สัมผัสธรรมชาติของแก่งหินเพิงอย่างใกล้ชิด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงและพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ที่สำคัญเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นได้มีรายได้จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

แก่งหินเพิงได้ชื่อว่าเป็นเกาะแก่งที่มีความสวยงามมีสายน้ำที่ใสเย็น มี่ความรุนแรงของสายน้ำอยู่ที่ระดับ 3 ถึง 4 ซึ่งเป็นสายน้ำปราบเซียนกับความยากง่ายและถือเป็นที่สุดของการล่องแก่งตามธรามชาติของประเทศไทย นับว่าเหมาะแก่การล่องแก่งไปบนเรือยางที่มีนายท้ายที่มีความชำนาญในการบังคับเรือให้ล่องลอยไปตามสายน้ำและหลบหลีกแก่งหรือหินใต้น้ำได้อย่างสนุกสนาน ตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงที่เรือล่องมาตามกระแสน้ำนอกจากจะได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจแต่มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังสามาราถชมและศึกษาธรรมชาติของสองฝั่งลำน้ำไสใหญ่ เทศกาลล่องแก่งหินเพิง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จะมีไปจนถึงเดือน ตุลาคม ของทุกปี หรือจนกว่าจะไม่มีน้ำ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก ที่ 037 -312282 หรือที่ สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี หมายเลข 080 – 6111885 หรือ 081 – 5151946

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรี/ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: