ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นำคณะครูและนักเรียน 3,500 คนสวมเสื้อสีเหลือง เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นำคณะครูและนักเรียน 3,500 คนสวมเสื้อสีเหลือง เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 16 กรกฎาคม 2561 ที่สนามบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นายนิยม ชูชื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อเทิดพระเกียรติฯพระองค์ท่าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
โดยขบวนเดินเทิดพระเกียรตินำโดย นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 3,500 คน สวมเสื้อสีเหลืองทั้งโรงเรียน เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ไปตามถนนต่างๆภายในเขตเทศบาลนครสงขลา หลังจากนั้นคณะครูและนักเรียนทั้งหมดก็จะกระจายกันเป็นจิตอาสาเข้าไปพัฒนาวัดและชุมชนต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: