นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่อำเภอหนองหาน

วันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 16.00 น.

นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่อำเภอหนองหาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” และเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ที่ประกาศให้ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็น “ทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน”

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: