(สระแก้ว) – ฝันที่เป็นจริง “เริ่มสร้างแล้ว !! บ้านเด็กนักเรียนยากไร้ 5 คน ร.ร.บ้านเขาจาน

กลุ่มชมรมจิตอาสา-ทหาร เริ่มเข้าสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กนักเรียนยากไร้ 5 คน ร.ร.บ้านเขาจาน อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ที่ต้องสลับกันหยุดเรียนมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวและอยู่กันตามลำพัง ตามโครงการ “รวมพลังน้ำใจ ทำดีเพื่อแม่ สร้างบ้านเพื่อน้อง” พร้อมเปิดรับการสนับสนุน หิน ทราย อิฐ อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง จากผู้ใจบุญด้วย ขณะที่ พม.สระแก้ว เร่งให้ความช่วยเหลือคนไร้พื้นที่สระแก้วแบบบูรณาการ สร้างการรับรู้ประชาชนและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเด็กนักเรียนยากไร้ 5 คน ร.ร.บ้านเขาจาน อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ที่มีฐานะยากจน ซึ่งก่อนหน้านี้พี่สาวคนโตและคนรอง ต้องสลับกันหยุดเรียน เพื่อดูแลน้อง-ช่วยแม่ออกไปรับจ้างทำงาน และช่วงเย็นบางครั้งต้องอยู่กันตามลำพัง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการร่วมสร้างห้องน้ำให้กับเด็กไปแล้วนั้น ล่าสุด ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มชมรมจิตอาสา I Am Biker กลุ่มพันธมิตรสายบุญ และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส. มทบ.19 ได้ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 175 ม.8 บ้านหนองคุ้ม ต.เขาสามสิบ เพื่อเริ่มทำฐานรากสำหรับก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กนักเรียนยากไร้ 5 คนแล้ว

ทั้งนี้ ชมรมจิตอาสากลุ่มดังกล่าว นำโดย นายธนกร แป้นตระกูล กล่าวว่า ตั้งใจจะรวมตัวกันเพื่อก่อสร้างบ้านให้เด็กทั้ง 5 คน เพื่อให้เสร็จทันช่วงเดือนสิงหาคม โดยจะลงพื้นที่เพื่อช่วยกันก่อสร้างช่วงวันหยุดตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปติดต่อกัน 3 สัปดาห์ เพื่อให้ทันมอบบ้านให้เด็กในช่วงวันแม่แห่งชาติ โดยรวมพลคนใจบุญมาร่วมกันสร้างบ้านและทำกิจกรรมเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งสิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุน เช่น หิน ทราย อิฐบล็อก หน้าต่าง ประตูพร้อมวงกบ อุปกรณ์แสงสว่าง และเครื่องใช้ทั่วไป และจัดหาเครื่องมือช่างไว้ช่วยเหลือกลุ่มต่าง ๆ ตามจิตศรัทธา โดยติดต่อบริจาคได้ที่ กร บูรพาไร้สังกัด 085-3929394

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 19 นำโดย ร.ท.ทัศนา ดวงรัตน์ ผบ.มว.ร้อย.รส.ที่ 1 ร้อย.รส. จ.สระแก้ว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ตามโครงการ “รวมพลังน้ำใจ ทำดีเพื่อแม่ สร้างบ้านเพื่อน้อง” ที่บ้านของ นางมาลี อุสาลี เริ่มจากการปรับพื้นที่ เกลี่ยดิน ขุดหลุม เตรียมเทปูน ตั้งเสา และเทคาน ร่วมกับกลุ่มชมรมจิตอาสาเเละชมรมต่าง ๆ โดยครั้งต่อไปจะเข้าดำเนินการอีกในวันที่ 21 ก.ค.61 นี้

สำหรับเด็กนักเรียนยากไร้ทั้ง 5 คน ซึ่งปกติจะอยู่อาศัยกับแม่ แต่แม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนัก เพราะต้องสลับไปอยู่ที่บ้านสามีใหม่และให้ ด.ญ.อภิญญา ศิลปชัย อายุ 14 ปี พี่สาวคนโต ,ด.ญ.เกศสุดา ศิลปชัย อายุ 13 ปี และ ด.ช.อภิชัย ศิลปชัย อายุ 11 ปี อยู่กับน้อง ๆ เล็กอีก 2 คน อายุ 4 ขวบและ 5 ขวบ กับญาติในบ้านใกล้เคียงกันกับจุดก่อสร้างบ้านหลังเดิมไปก่อน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง

ขณะเดียวกัน วันนี้ (16 ก.ค.) ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแบบบูรณาการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งด้วย โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 มีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ประกอบด้วยเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-31พ.ค.61) แผนจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ทบทวนกรอบแนวทางการทำงานสหวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในระดับจังหวัดและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิเพื่อการมีคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง ,การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชนในการดูแลและอยู่ร่วมกันกับคนไร้ที่พึ่ง ,การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง , การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้บริการ และการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่งต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดสระแก้ว มีคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 381 คน แบ่งเป็นชาย 148 คน และหญิง 233 คน แบ่งเป็นบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ จำนวน 244 คน ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน จำนวน 192 คน และความช่วยเหลือต้องการเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ 189 คน และขอรับสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 128 คน ต้องการเรื่องการรักษาพยาบาล จำนวน 18 คน และอื่นๆ 3 คน ซึ่งปี 2560 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ตามกระบวนการ 16 ราย ซึ่งเป็นคนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 ราย และจังหวัดอื่น ๆ 6 ราย ให้การช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนาเดิม 10 ราย และเข้ารับบริการในสถานคุ้มครองจำนวน 6 ราย.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: