ช้างแสนรู้ 9เชือก สวนนงนุชพัทยารวมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้นสืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันจันทร์ที่16 ก.ค.61 ที่ลานวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -24 ก.ค.2561 โดยมีพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนำคณะผู้บริหาร และช้างแสนรู้ 9เชือก ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อจรรโลงและเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนา

**** นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น” โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกาล โดยกำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุที่ต้องจำพรรษาในอารามต่างๆ นั้น ต้องสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น มีความจำเป็นต้องใช้เทียนสำหรับจุดบูชาตลอดพรรษา และเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีความสำคัญ สวนนงนุชพัทยา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้และร่วมทำกิจกรรม
****โดยจะนำไปถวายให้แก่ 9 วัด ประกอบด้วย วัดญาณสังวรารามวรวิหาร วัดสัตหีบ วัดสามัคคีบรรพต วัดนาจอมเทียน วัดอัมพาราม วัดบางเสร่คงคาราม วัดเขาคันธมาทน์ วัดหนองจับเต่า และวัดเขาชีจรรย์ เพื่อเป็นกุศลทานตามความเชื่อ ในวันที่ 28 ก.ค.นี้

กีกี้ ขาลุย Clione

Leave a Reply

%d bloggers like this: