ตำรวจภูธรภาค 1 จับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลบอล การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายนถึง 15 กรกฎาคม 2561

ผลการจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ของตำรวจภูธรภาค 1
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ตามนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามและจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ในการแข่งขันฟุตบอลโลก ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เพื่อป้องกันการลักลอบเล่นการพนันในรูปแบบต่างๆ และอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเล่นการพนัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม
ได้มีบัญชาให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 1 ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลตำรวจภูธรภาค 1 และ พลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1/รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล

ตำรวจ ภูธรภาค 1ได้สั่งการให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแจ้งเบาะแส ป้องกันปราบปรามและจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล รวมทั้งจัดกำลังข้าราชการตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สถานประกอบการ และ/หรือสถานที่อื่นใด ที่เปิดให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งอาจมีการแอบแฝงจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลขึ้นในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดสด รวมทั้งร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม ที่อาจมีบุคคลเข้าไปใช้บริการเพื่อลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล อย่างสม่ำเสมอ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุมโดยเด็ดขาด และให้ทำการสืบสวนขยายผลถึงแหล่งนายทุน ผู้สนับสนุน เจ้ามือหรือเครือข่ายรับพนันทายผลฟุตบอล (โต๊ะบอล) ทั้งที่เป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยตรงและรับพนันทางอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจัง
การบูรณาการกำลังร่วมกันในการป้องกันปราบปรามและจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลการจับกุมทั้งสิ้น 4,110 ราย ผู้ต้องหา 4,116 คน
1.1 การพนันทายผลฟุตบอลทั่วไป
1.1.1 เจ้ามือ 61 ราย 62 คน
1.1.2 ผู้เล่น 3,888 ราย 3,888 คน
1.1.3 คนเดินโพย 108 ราย 108 คน
1.2 การพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
1.2.1 เจ้ามือ 7 ราย 12 คน
1.2.2 ผู้เล่น 46 ราย 46 คน
เล่นทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีคนเดินโพย
2. ของกลาง
2.1 เงินสด 2,680,836.00 บาท
2.2 มูลค่าเงินในโพย 1,444,558.00 บาท
2.3 จำนวนเงินในสมุดเงินฝาก 1,310.00 บาท
2.4 แผ่นโพย จำนวน 3,063 แผ่น
3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 87 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 38,274 คน
3.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต 15 ครั้ง
การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันปราบปรามและจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนและสังคมโดยรวมมีความสงบสุข

Leave a Reply

%d bloggers like this: