บางบอน ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 10/2561

บางบอน ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 10/2561

(17 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 10/2561 เพื่อกำกับติดตามการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” โดยมีคณะผู้บริหารเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอกชัย 2 สำนักงานเขตบางบอน

การประชุมผู้บริหารเขตครั้งนี้ เพื่อติดตามการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามกำหนด

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เขตบางบอน

Leave a Reply

%d bloggers like this: