พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต ถึงสะพานโอสถานนท์ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูคลองโอ่งอ่าง โดย พล.ต.อ.อัศวินฯ กล่าวว่า
“การปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต ถึงสะพานโอสถานนท์ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร หลังจากที่กทม.ได้จัดระเบียบพื้นที่เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน รวมถึงทำการปรับปรุงด้านต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์คลองเก่าแก่และส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ขณะนี้คืบหน้ากว่า 30% แล้วครับ

โดยกทม.ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. และท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภค แต่การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. จะไม่มีการทำดาดท้องคลองครับ เนื่องจากกรมศิลปากรต้องการให้อนุรักษ์สภาพพื้นคลองให้เป็นดินเหมือนอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 40,000 ลบ.ม./วัน รวมถึงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง ได้แก่ สะพานดำรงสถิต สะพานภาณุพันธ์ สะพานหัน สะพานบพิตรภิมุข และสะพานโอสถานนท์ และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อดูแลความปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นกระดุมทอง ต้นเสลา ต้นไทรเกาหลี ให้เกิดความสวยงาม

ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานภานุพันธ์ จะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลลอยกระทงในเดือนพ.ย. 61 นี้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวงานลอยกระทง ส่วนที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.62 และเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งหมด กทม.จะพัฒนาพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างให้เป็นถนนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และสร้างอาชีพให้กับคนที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้งสองฝั่งอีกด้วยครับ”

ที่มา ประชาสัมพันธ์ กทม.

Leave a Reply

%d bloggers like this: