กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สกลนคร เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2561 เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สกลนคร เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2561 เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2561 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยได้เตรียมพร้อมกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และยานพาหนะ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสา กำลังพลสนับสนุนการปฏิบัติ รถยนต์ ชุดกู้ชีพ เรือท้องแบน เรือยาง และ เรือพระราชทาน รวมทั้งจัดชุดยาเวชภัณฑ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล สามารถออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยพันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ได้กำชับกำลังพลทุกนาย ให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้ติดตามรายงานประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมที่จะปฏิบัติทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ หรือมีการร้องขอความช่วยเหลือ

Leave a Reply

%d bloggers like this: