ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร สนับสนุน กอปภ.จว.สกลนคร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร่องน้ำในเขต ทน.สน.ร่วมกับ ทน.สน.เพื่อเร่งระบายน้ำ กรณีเกิดฝนตกหนักป้องกันน้ำเอ่อท่วมขัง

ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร สนับสนุน กอปภ.จว.สกลนคร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร่องน้ำในเขต ทน.สน.ร่วมกับ ทน.สน.เพื่อเร่งระบายน้ำ กรณีเกิดฝนตกหนักป้องกันน้ำเอ่อท่วมขังในที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองในช่วงฤดูฝนปีนี้ ดังนี้
1.จุดสถานีบ่อบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเสริมเครื่งสูบน้ำหลักของ ทน.สน. ที่ใช้งานอยู่ 2 เครื่อง/ติดตั้ง 7 ก.ค.61
2.จุดข้างคลองคูหมากเสื่อ ติดตั้งเครื่องสูบ ขนาด 12 นิ้ว เพื่อสูบน้ำจากท่อระบายจากในเมือง ลัดลงหนองหารให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกรณีถ้าเกิดน้ำเอ่อแถว ร.ร.เทศบาล 2 ถ.รัฐพัฒนา/ติดตั้ง 15 ก.ค.61
3.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ข้างปั๊มบางจาดหน้าโรบินสัน เพื่อเร่งสูบน้ำในลำห้วยทรายที่ช่วงดังกล่าวเป็นคอขวดให้เร็วขึ้น กรณีเกิดฝนตกหนักป้องกันน้ำ เอ่อล้นฝั่ง บ่าท่วมที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้เคียง / ติดตั้ง 17 ก.ค.61

ที่มาประชาสัมพันธ์ จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: