ประติมากรรมเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ เริ่มแล้ว 4 ศิลปิน จาก 3 ประเทศ ทำงานท่ามกลางสายฝน เพื่อรังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนสุดฝีมืออวดโฉมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัว

ประติมากรรมเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ เริ่มแล้ว 4 ศิลปิน จาก 3 ประเทศ ทำงานท่ามกลางสายฝน เพื่อรังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนสุดฝีมืออวดโฉมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 บรรยากาศวันที่ 2 ของการรังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติจาก 4 ทีมศิลปิน 3 ประเทศ ได้แก่ นายภูวดล ศรีแก้ว ศิลปินอิสระจากภาคเหนือ และนายอังริ ผุยพรหม ศิลปินอิสระ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศิษย์เก่าสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี Yong Chong Ming ศิลปินชาวมาเลเซียและ Le Trong Nghia ศิลปินจากประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยทีมครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ช่วยศิลปินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มุ่งมั่นตั้งใจรังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติท่ามกลางสายฝนโปรยปรายเป็นระยะๆ โดยนายภูวดล ศรีแก้ว ศิลปินอิสระจากภาคเหนือ ได้รังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนานาชาติด้วยการแกะสลักรูปพญานาคที่นับเป็นสัตว์ในตำนานความเชื่อของชาวอีสานในลุ่มน้ำโขง สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และและนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล เป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า

ในส่วนนายอังริ ผุยพรหม ศิลปินอิสระ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศิษย์เก่าสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้มีผลงานโดดเด่นเลื่องชื่อจาก การปั้น พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้าย ถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ที่วัดสมานรัตนาราม อำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รังสรรค์แกะสลักประติมากรรมเทียนเป็นรูปพระพิฆเนศให้ชาวอุบลฯ และนักท่องเทียวได้ชื่นชมความงดงาม
สำหรับYong Chong Ming ศิลปินชาวมาเลเซียได้รังสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปลักษณะคล้ายรังนกที่มีมือคอยโอบอุ้มรังเอาไว้เปรียบเสมือนมีสิ่งคอยคุ้มกันอันตราย และผลงานของ Le Trong Nghia ศิลปินจากประเทศเวียดนาม ได้ออกแบบผลงานประติมากรรมนำเสนองานประติมากรรมในรูปแบบของการโอบกอดระหว่างชาย หญิง โดยตัดทอนส่วนของใบหน้าคนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ทำให้เป็นจุดดึงดูดและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานจะกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป

ที่มา PR อุบลราชธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: