กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินทางมาตรวจโรงงานของบริษัท บีวีพี มารีนโปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตขนไก่ป่นแห้งเป็นอาหารสัตว์เพื่อทำการเก็บตัวอย่างอากาศไปทำการตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านโดยรอบโรงงานเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากโรงงาน

วันนี้ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ โรงงานบริษัท บีวีพี มารีนโปรดักส์ จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวิชัย ผลวิริยชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะ จากกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครเดินทางมาทำการตรวจสอบโรงงานบริษัท บีวีพี มารีนโปรดักส์ จำกัด หลังจากที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบโรงงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผลการพิจารณาให้โรงงานเดินเครื่องเพื่อทำการผลิตได้ แต่เพื่อความชัดเจนและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับกลิ่นรบกวนในขณะทำการผลิตจำเป็นต้องมีการตรวจวัดกลิ่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้ประสานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้เพื่อดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศนำไปตรวจวัดกลิ่นภายในบริเวณโรงงาน
ในวันนี้ คณะกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำโดย นายวิชัย ผลวิริยชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้ามาทำการตรวจสอบและดูสถานที่เพื่อดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศนำไปตรวจวัดกลิ่นภายในบริเวณโรงงาน โดยมีชาวบ้านโดยรอบโรงงานที่ได้รับผลกระทบในเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานมาร่วมสังเกตการณ์ในวันนี้ด้วย
และในวันพรุ่งนี้ (ที่ 18 ก.ค.61) เวลา 08.30 – 09.30 น. จะได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศนำไปตรวจวัดกลิ่นภายในบริเวณโรงงาน โดยได้เตรียมเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างอากาศมาพร้อมและได้ให้ทางโรงงานเดินเครื่องผลิตอย่างเต็มที่ในช่วงเช้าประมาณ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะทำการเก็บตัวย่างอากาศนำไปตรวจวัดกลิ่นใส่ถุง นำขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับกรุงเทพฯทันที เพื่อนำไปให้คณะกรรมการทำการการวิเคราะห์ในเรื่องกลิ่นในวันรุ่งขึ้นและจะรายงานผลการวิเคราะห์มาให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาทราบโดยเร็วที่สุด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: