ปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญอาหารสุนัข พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋

วันนี้ 17 ก.ค.61 เวลา 14.00 น. ที่ บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการและสัตว์ด้อยโอกาส ซึ่งมีสุนัขเพศผู้ 50 ตัว เพศเมีย 150 ตัว และแมวเพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 40 ตัว ร่วมทั้งสิ้น 260 ตัว บนพื้นที่ 2ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัดเหล่านี้ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคมได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: