นายวัชระ เพชรทอง “อดีต สส.ปชป.” กล่าวถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ “รองนายกรัฐมนตรี” ที่เสนอแนวคิดปรับวิธี “แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆ” โดยใช้วิธีพิเศษที่อ้างว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.”

นายวัชระ เพชรทอง “อดีต สส.ปชป.” กล่าวถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ “รองนายกรัฐมนตรี” ที่เสนอแนวคิดปรับวิธี “แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆ” โดยใช้วิธีพิเศษที่อ้างว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.”

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.ปชป.กล่าวถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีที่เสนอแนวคิดปรับวิธีแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆโดยใช้วิธีพิเศษที่อ้างว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น
นายสมคิดเลียนแบบสมัย นายทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผู้ว่าฯซีอีโอ ซึ่ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่นายสมคิดกำลังจะตั้งผู้ว่าฯซุปเปอร์ซีอีโอ.ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับสมัยทักษิณ แต่จะใช้วิธีพิเศษในการแต่งตั้งโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาให้ดูดี เช่นจังหวัดใหญ่ งบประมาณจำนวนมาก อายุ 50 ต้นให้อยู่ในวาระได้ 4 ปี และอ้างว่าเพื่อการปฏิรูปประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่ตอบสนองความต้องการของนายสมคิดเพื่อประโยชน์ของตนเองและคณะทั้งสิ้น ที่นายสมคิดอ้างว่าจะแต่งตั้งผู้ว่าฯจังหวัดใหญ่ๆด้วยวิธีพิเศษมันคงไม่แตกต่างกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ เล่นพรรคเล่นพวกวางฐานอำนาจเพื่อสืบทอดอำนาจในอนาคตนั่นเอง การแต่งตั้งวิธีพิเศษ นายสมคิด จะเอาคนจากไหน จากลำดับอาวุโสในกระทรวงมหาดไทย หรือ จากกระทรวงกลาโหมหรือคนที่ คสช.เห็นชอบหรือถ้าจะให้ได้คนที่มีคุณภาพความรู้ความสามารถจริงๆต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ใช่แต่งตั้งลอยมาจากคสช. เพราะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจริงๆอย่าพูดแต่ปาก แล้วตั้งคนข้ามหัวคนมหาดไทยมาจากทำเนียบรัฐบาล นายสมคิดเสนอวิธีการอย่างนี้ เป็นการไม่ให้เกียรติชาวมหาดไทยและดูถูกประชาชนในจังหวัดต่างๆในขณะเดียว กัน ส่วนที่อ้างว่ากระจายงบประมาณให้เป็นแสนล้านบาทในกลุ่มจังหวัด ท่านยังไม่รู้อีกหรือว่ในงบประมาณของกลุ่มจังหวัด จังหวัดไหนใหญ่ก็ได้เปรียบจังหวัดเล็กๆ และประเพณีชักเปอร์เซ็นต์ยังคงอยู่ ใครจะขอใบอนุญาตพกพาอาวุธก็ใบละ 2 หมื่นบาทขาดตัวสรุปแล้ววิธีการที่นายสมคิดเสนอนั้นเป็นการเตรียมการเพื่อรับรองการเลือกตั้งในสมัยหน้า ด้วยการจัดส่งคนของตนลงไปคุมจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศให้เป็นฐานของพรรคการเมืองที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจในอนาคตนั่นเองขอให้พึงระวังว่า อย่าคิดว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จ แล้วดูถูกฝีมือบรรดาสิงห์นักปกครองทั่วประเทศ หากแน่จริงนายสมคิดต้องเสนอให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศ ไม่ใช่ใช้วิธีพิเศษแต่งตั้งคนของตัวเองในโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปในปีหน้า ขอให้นายสมคิดทบทวนแผนกินรวบในครั้งนี้.

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: