จเรตำรวจแห่งชาติเตรียมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข

จเรตำรวจแห่งชาติเตรียมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จ.สงขลา มีผู้นำศาสนา นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กว่า 100 ร่วม
แนะใช้ศาสนาแก้ปัญหาใน 3 จชต. ดี กว่าใช้อาวุธแก้ไข
วันนี้ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ /ประธานอนุกรรมการ ก.ตร.ฯได้เดินทางมาเป็นประธานโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา และมีพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดคอหงส์รัตนารามราชวรวิหาร หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี/เกจิดังภาคใต้ฉายา”เทพสามตา”, เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เพื่อเตรียมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุขฯโดยเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี และวิถีชีวิตของแต่ละศาสนา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินการต่อไปในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 61 ให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ มีผู้นำศาสนา นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 100 คนเศษ
โดยท้ายสุดผู้นำศาสนาเสนอแนะใช้ศาสนาแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดีกว่าใช้อาวุธ แก้ปัญหา เพราะจะเกิดความแค้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: