สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้คนพิการขาขาด มีขาเทียมที่มีคุณภาพสวมใส่ ช่วยเหลือตนเองได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด แม่บ้านทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมู่เหล่า ร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามท่าอากาศยานกองบิน 7 อำเภอพุนพิน และโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ด้วยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อน ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมที่มีคุณภาพสวมใส่ ช่วยเหลือตนเองได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: