รถกระบะบรรทุกไม้ยาง ไม่สนจะเกิดอุบัติเหตุ ขับบนถนนหลวงไม่มีสัญญาณไฟท้าย

รถกระบะบรรทุกไม้ยาง ไม่สนจะเกิดอุบัติเหตุ ขับบนถนนหลวงไม่มีสัญญาณไฟท้าย
ที่บริเวณถนนกาญจนวานิชย์ ซึ่งเป็นถนนหลวงสายหลักยังเป็นถนนเส้นทางสายเศรษฐกิจ ที่มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์วิ่งระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดสงขลา-ประเทศมาเลเซีย แต่แปลกถนนสายหลักที่มีรถวิ่งผ่านไปมาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน แต่ก็ยังมีรถกระบะบรรทุกไม้ยางพารา ที่บรรทุกไม้ยางสูงจนเกินหลังคารถ วิ่งในช่วงเวลากลางคืน ที่สำคัญรถกระบะบรรทุกไม้บางคันจะไม่มีสัญญาณไฟท้าย สัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเบรค หรือแม้กระทั่งแผ่นสะท้อนแสงติดท้ายรถ ก็ยังไม่มี
ซึ่งรถกระบะบรรทุกไม้ยางพาราเหล่านี้ส่วนใหญ่จะบรรทุกไม้วิ่งผ่านถนนกาญจนวานิชย์ ช่วงระหว่างบ้านพรุ – บ้านทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนหวั่นจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงได้แต่วอนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยเข้มงวดให้รถบรรทุกไม้ยางพาราเร่งติดตั้งสัญญาณไฟท้าย ไฟเลี้ยว และไฟเบรก ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งอย่าให้บรรทุกไม้ยางพาราสูงจนเกินไป เพราะเกรงว่าไม้ที่บรรทุกมาจะร่วงหล่นบนผิวถนน จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: