นายวัชระ เพชรทอง “อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” แถลงถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะผ่านร่าง พ.ร.บ. วิธีงบประมาณพ.ศ….. ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญให้ “บริษัทหลานเหลนของรัฐวิสาหกิจ” ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายงบประมาณเท่ากับเป็นการ “เอื้อประโยชน์ให้มีการปล้นชาติรอบใหม่”

นายวัชระ เพชรทอง “อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” แถลงถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะผ่านร่าง พ.ร.บ. วิธีงบประมาณพ.ศ….. ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญให้ “บริษัทหลานเหลนของรัฐวิสาหกิจ” ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายงบประมาณเท่ากับเป็นการ “เอื้อประโยชน์ให้มีการปล้นชาติรอบใหม่”

นายวัชระ เพชรทอง “อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” แถลงถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะผ่านร่าง พ.ร.บ. วิธีงบประมาณพ.ศ….. ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้มีสาระสำคัญให้บริษัทหลานเหลนของรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ภายใต้กฎหมายงบประมาณ เท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีการปล้นชาติรอบใหม่ ไม่แตกต่างอะไรกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมกดหัวคนทั้งชาติให้ยอมรับวิธีการเบียดบังทรัพย์สินของคนทั้งชาติไปให้เอกชน และทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด

เป็นวิธีการปล้นชาติแบบเนียนๆโดยอาศัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเครื่องมือออกกฎหมาย โดยไม่มีตัวแทนของพี่น้องประชาชนคอยตรวจสอบถ่วงดุลย์ในสภานี้เลย
พวกเขากำลังจะผ่านร่างกฎหมายวาระ 2และ 3 ในวันนี้ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในอนาคต

ผมจึงขอแถลงคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบและคัดค้านขอเรียกร้องให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย “ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” สั่งการให้ถอนร่าง พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ….ฉบับนี้ออกไปก่อน เพื่อรอให้สภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาต่อไปหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินหน้าพิจารณาโดยไม่สนใจเสียงทักท้วงของพี่น้องประชาชน ผมจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทูลเกล้าถวายฎีกาคัดค้านให้ถึงที่สุด

อย่าคิดว่าสนช.มีอำนาจจะออกกฎหมายตามอำเภอใจคนมีอำนาจอย่างไรก็ได้ ในวันนี้ผมเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก จะเขียนกฎหมายให้ถูกเป็นผิด ผิดเป็นถูกแบบสมัยทักษิณหรือยิ่งลักษณ์ย่อมไม่ได้อย่างแน่นอน.

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
——————————-

Leave a Reply

%d bloggers like this: