สอศ.เผยพันธมิตรจาก อาชีวะเทียนจิน ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ระบบราง (รถไฟฟ้าความเร็วสูง) หวังไทยเป็นศูนย์กลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สอศ.เผยพันธมิตรจาก อาชีวะเทียนจิน
ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ระบบราง (รถไฟฟ้าความเร็วสูง)
หวังไทยเป็นศูนย์กลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2494 ตั้งอยู่ในมหานคร
เทียนจิน มีสาขาวิชาการขนส่งทางรถไฟ ทั้งสิ้น 30 สาขา วิทยาลัยแห่งนี้ช่วยเพิ่มฐานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยมีครู อาจารย์ 488 คน มีนักศึกษาในระบบมากกว่า 8,000 คน ในวิทยาลัยมีบุคลากรซึ่งได้รับการฝึกอบรมและประเมินทักษะ แล้ว รวมทั้งสิ้น 15,000 คนต่อปี
ในปี 2557 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีนักเรียนอาชีวะไทย 24 คนที่เรียนวิชารถไฟฟ้าความเร็วสูง
ปีพ.ศ. 2561 ได้เปิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน ขึ้น และจัดตั้งอีกสองสาขาวิชา คือ การบริหารการเดินรถไฟความเร็วสูงและเทคโนโลยีวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง โครงการนี้มุ่งสนองความต้องการของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า พิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ระบบขนส่งทางรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงในครั้งนี้จึงเป็นการรองรับการก่อสร้างทางรถไฟของประเทศไทยและริเริ่มโครงการเส้นทางสายไหมวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาถือเป็นพันธมิตรที่ดีของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน ในอนาคตวิทยาลัยในสังกัดสอศ. จะเป็นเครือข่ายสำคัญทางการศึกษาเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงซึ่งครอบคลุมในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
ทั้งนี้ วิทยาลัยที่เปิดสอนระบบขนส่งทางราง ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเกาะคา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 20 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this: