นักรบสีน้ำเงิน เดินหน้าไม่หยุด พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ตามนโยบายรัฐบาล

นักรบสีน้ำเงิน เดินหน้าไม่หยุด พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ตามนโยบายรัฐบาล

วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.61 ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และพันธมิตร จัดกิจ กรรมโครงการประชารัฐ ภายใต้นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ในจังหวัดที่มีรายได้น้อย โดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมเป็นประธาน เปิดโครงการ 4 สร้าง คือ “ สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ ” เพื่อจังหวัดน่าน ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ของการจัดงาน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ

ที่หน่วย ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพมาร่วมในงาน และกระทรวงพานิชย์ นำตลาดธงฟ้า สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าจำเป็น ต่อการดำรงชีพวางจำหน่ายในมหกรรมธงฟ้า มา จำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนชาวจังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

สำหรับโครงการประชารัฐ 4 สร้าง จัดเป็นโครงการของรัฐบาลมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน ได้รับองค์ความรู้ แหล่งสนับสนุนเงินทุนและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลดค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเตรียมการการพัฒนาไปสู่การใช้แอพฯ มือถือ เปิดโอกาสร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการ อีกด้วย.นอกจากนั้น ภายในงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง มีประชาชนให้ความสนใจมาสอบถามเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า การเริ่มต้นธุรกิจ การหาตลาดและคู่ค้า มาตรการความช่วยเหลือจากธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคาร SME) โดยเฉพาะการนำเสนอวงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยปลอดดอกเบี้ยในปีแรก ทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการประกอบธุรกิจเบื้องต้นมาจัดแสดงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอื่นๆ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชา ชนที่มีความประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างรายได้ อาทิ กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม เพื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวนวัตวิถีดึงภูมิปัญ ญาและวิถีชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่นในจังหวัดน่านต่อไป

พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ กล่าวว่า สิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการในการจัดงานครั้งนี้คือการอบรมด้านการตลาด e-commerce “ ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์” โดยกระทรวงพาณิชย์ แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดยมีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Alibaba .com การจ่ายเงินโดย PayPal และระบบลอจิสติกส์ โดยการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย และการจับคู่ Maching ทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่ กับ โมเดิร์นเทรด ทั้ง Big C MakroTesco Lotus และ Central Group
นับเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของทุกครั้งที่ผ่านมา และครั้งนี้ก็เช่นกันที่กองทัพ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน จับมือกันร่วมกันทำงานเพื่อประชาชน
—————————–
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพ/ข่าว
> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: