ป.ป.ท.ลุยตรวจ โครงการของชลประทานใน 3 จังหวัดอย่างต่อเนื่องหลังพบการทุจริต 2 โครงการในพื้นที่ยะลา

ป.ป.ท.ลุยตรวจ โครงการของชลประทานใน 3 จังหวัดอย่างต่อเนื่องหลังพบการทุจริต 2 โครงการในพื้นที่ยะลา ในขณะที่ภาคประชาสังคม เสนอให้มีการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้อง
นายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยว่า จากการได้รับแจ้งเบาะแสของการทุจริตในโครงการก่อสร้างการป้องกันตลิ่งพัง ในพื้นที่ จ.ยะลา และได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ท.ภาค 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าตรวจสอบ โครงการ 2 โครงการ ที่ป้องกันตลิ่งพัง ที่ กม.26 หมู่ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตามูลค่า 14 ล้าน และที่บ้านปาแตรายอ หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา มูลค่า 21 ล้าน พบว่าทั้ง 2 โครงการ มีการ ทุจริต โดยไม่ได้ทำตามแบบแปลน
สำหับผลการตรวจสอบโครงการที่ 2 ที่ หมู่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน การพบว่าสัญญาก่อสร้างเริ่ม 25 เมษายน 2560 กำหนดระยะเวลาตามสัญญา 150 วัน และได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้น มีการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แต่จากการตรวจสอบทางกายภาพพบว่าการมีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการ เช่น ความยาวโครงการตลอดเส้น 500 เมตร วัดได้ 470.6 เมตร ขาดไป 29.4 เมตร (ช่วง กม.+277 ฐานล่าง mattress หุ้ม pvc ขาดระยะไป 22.5 เมตร) ฐานล่าง mattress กว้าง 5 เมตร วัดได้ 4 เมตร ขาดไป 1 เมตร ก่อสร้างผิดแบบ ใช้ mattress แทน gabions ระยะยาว 2 เมตร วัดได้ 0.68 เมตร ขาดไป 1.32 เมตร ชั้น 1 ความสูง 1 เมตร วัดได้ 0.60 เมตร ขาดไป 0.40 เมตร ชั้น 2 สูง 1 เมตร วัดได้ 0.95 เมตร ขาดไป 0.05 เมตร ไม่มี mattress หุ้ม pvc บนไหล่คันดิน ตลอด 500 เมตร ไม่มีงานเหล็ก dowel bar ทั้งหมด 4,200 จุด ไม่พบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 126 ต้น
จากผลการตรวจสอบดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. จะได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกับผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตรวจสอบขยายผลการตรวจสอบโครงการงบประมาณลักษณะเดียวกัน ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีในกลุ่ม 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ด้วย พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้กรมชลประทาน เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการตามมติ ครม.อีกด้วย
สำหรับจังหวัดยะลา ได้มีการตรวจสอบโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ จำนวน 2 โครงการ คือโครงการป้องกันตลิ่ง บ้าน กม.26 ใน หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 24 ล้านบาทเศษ และโครงการอาคารป้องกันตลิ่ง หลังโรงเรียนบ้านปาตารายอ หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 21 ล้านบาทเศษ ซึ่งทั้งสองโครงการ มีการดำเนินในลักษณะเหมือนกัน และมีบริษัทคู่สัญญาการก่อสร้างเดียวกัน กรรมการตรวจรับงานคนเดียวกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเบื้องต้น ประทานและกรรมการ ในการตรวจรับงาน คือกลุ่มที่เป็นคนของรัฐต้องรับผิดชอบกับการทุจริตที่เกิดขึ้น ส่วนบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับชลประทานคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบ และถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดยขณะนี้ได้มีการรายงานให้กับ พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้เป็นผู้สั่งการในการดำเนินการตามขั้นตอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ป.ป.ท.ลงพื้นที่ตรวจสอบ และมีการแถลงข่าวการทุจริตของโครงการชลประทานทั้ง 2 แห่ง ได้มี สื่อรัฐ ในพื้นที่ ได้พยายามจ่ายเงินให้กับผู้สื่อข่าว และขอร้องมิให้เสนอข่าวดังกล่าว แต่มีผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งไม่รับเงินค่าปิดข่าวดังกล่าว
ในขณะที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีการแสดงความคิดเห็นว่า เรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ควรจบที่เอาผิดทางกฎหมายอย่างเดียว แต่ต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินของครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ ถ้ามีหลักฐานว่าร่ำรวยผิดปกติ ก็ต้องดำเนินการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐ เพราะมาจากการทุจริต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: