“รอง.นรม.” และ “รมว.กห.” ลงพื้นที่ “ภาคอิสาน” ตอนล่างสั่งเกาะติด “ปราบยาเสพติด” และ “ผู้มีอิทธิพล” ย้ำต้องช่วยดูแลแก้ปัญหาปากท้องและหนี้สิน “ประชาชน” ในพื้นที่ให้เป็นผล

“รอง.นรม.” และ “รมว.กห.” ลงพื้นที่ “ภาคอิสาน” ตอนล่างสั่งเกาะติด “ปราบยาเสพติด” และ “ผู้มีอิทธิพล” ย้ำต้องช่วยดูแลแก้ปัญหาปากท้องและหนี้สิน “ประชาชน” ในพื้นที่ให้เป็นผล

วันที่ 23 ก.ค.61 เวลา 10:00 น. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ “โฆษก กห.” เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “รอง.นรม.และรมว.กห.” พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ภาคอิสานตอนบน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งภาพรวมพื้นที่ของภาคอิสานตอนล่าง เป็นประตูสู่การค้าและการลงทุนที่สำคัญติดชายแดน 2 ประเทศ คือ กัมพูชาและสปป.ลาว ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการระบบงานความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจผ่านแดน ทั้งสินค้า แรงงานต่างด้าว รวมทั้งเป็นช่องทางนำเข้าและลำเลียงยาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวัง

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้กับทุกส่วนราชการในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้กำชับ ขอให้ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในทุกอำเภอและจังหวัด ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมในพื้นที่ ให้ปรากฏผลชัด เจนเป็นที่เชื่อมั่นจากประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะต้องลดปัญหาอาชญกรรม และคงความต่อเนื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้ง 16 ฐานความผิด โดยเฉพาะกลุ่มมือปืนรับจ้างและค้าอาวุธสงครามที่เป็นเหตุความรุนแรงในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มอิทธิพลที่ยังคงปรากฏการเอารัด เอาเปรียบประชาชน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิและมีเสรีภาพอันชอบธรรมสามารถประกอบสัมมาชีพได้อย่างเสมอภาคและปลอดภัย ขณะเดียวกันให้ติดตามปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดที่ยังคงมีกระจายตัวในชุมชนเมือง และสกัดกั้นในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยย้ำต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและต้องไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่รัฐ

สำหรับปัญหาหนี้นอกระบบในแต่ละพื้นที่ ขอให้ถือเป็นหน้าที่ร่วมกันสำรวจและให้ความสำคัญ เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาทั้งการไกล่เกลี่ยและส่งให้ตำรวจสืบสวน ขยายผล ดำ เนินคดีกับนายทุนฉ้อโกง ที่เอาเปรียบข่มขู่ประชาชน โดยพยายามช่วยเหลือนำคืนโฉนด ที่ดินทำกินกลับมาให้ได้ พร้อมทั้งขอให้มีกลไกติดตามดูแล เสริมความเข้มแข็งและพัฒนาทักษะอาชีพให้เกษตรกรกลับมายืนเข้มแข็งอย่างพอเพียงให้ได้
………………
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว> cr.ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: