ประชาชนหลั่งไหลแห่ร่วมบุญ”คำชะโนด 2″วัดป่าคลอง 11 พิธีบวงสรวงสมโภชน์ ติดเกล็ดองค์นาคราชทั้ง 4 รอบอุโบสถกลางน้ำ ส่งสายญาณปู่เข้าพรรษา…//

ประชาชนหลั่งไหลแห่ร่วมบุญ”คำชะโนด 2″วัดป่าคลอง 11 พิธีบวงสรวงสมโภชน์ ติดเกล็ดองค์นาคราชทั้ง 4 รอบอุโบสถกลางน้ำ ส่งสายญาณปู่เข้าพรรษา…//

วันอาทิตย์ ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 เวลา 11.47 น. ณ.บริเวณลานพิธีกรรมด้านหน้าอุโบสถกลางน้ำ วัดป่าคลอง 11 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดยมี โหรา ทนง เทพศรียันตรา พร้อมด้วย โหรา จิรวดี โอมคเณศนาคินทร์ สองโหราฯเจ้าพิธีแห่ง”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา” ประกอบพิธีกรรมในการบวงสรวงสมโภชน์บูรณะองค์ปู่นาคราชทั้ง 4 องค์จนแล้วเสร็จ และ เพื่อเป็นการน้อมจิตสักการะส่งทุกสายญาณบารมีนาคราช เข้าสู่พรรษา ตลอด 3 เดือน ซึ่งมีคณะมิตรศรัทธาเจ้าภาพหลายสายร่วมบุญใหญ่ในการจุดธูป~เทียนมงคลเบิกฤกษ์-มงคลเบิกชัย-มงคลเปิดแม่บายศรีนาคราช 9 เศียร และ เปิดบารมีในการบุญนี้ท่านแรกคือ คุณ ศรุดา อธิคมสุขธัญญา ท่าน 2.คุณ นภัสนนท์ นิธิวัฒน์หุตางกูร ท่าน 3. คือ คุณ จตุพนธ์ สังข์เศรษฐ์ และ ท่าน 4. คือ คุณ ธนนรินทร์ หุตางกูร และ ครอบครัวสายอื่นๆอีกหลายท่านที่ร่วมบุญใหญ่

ในเรื่องการเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงต่างๆร่วมถึงการบูรณะติดเกร็ดองค์ พญานาคราช ทั้ง 4 พระองค์ รอบอุโบสถกลางน้ำ”วัดป่าคลอง11″ ซึ่งพญานาคราชองค์ที่ 1.คือ”ปู่เอรปถะ นาคราช” องค์ที่ 2.คือ”ปู่อนันต นาคราช”องค์ที่ 3.คือ”ปู่ทินนะ นาคราช” และ องค์ที่ 4.คือ”ปู่สุโภคะ นาคราช”

ทั้งนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับมิตรศรัทธาในสายบุญทุกท่านที่มาร่วมบุญในการบวงสรวงสมโภชน์องค์นาคราชทั้ง 4 องค์ในการบุญนี้ด้วย

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: