“รอง.นรม.” และ “รมว.กห.” ตรวจเยี่ยมฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ จว.อุบลราชธานี ย้ำทำงานเชิงรุกยึด “ประชาชน” เป็นศูนย์กลางจี้เร่งสาง “หนี้นอกระบบ” และ “เสริมการอยู่ดีกินดีของชาวบ้าน”

“รอง.นรม.” และ “รมว.กห.” ตรวจเยี่ยมฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ จว.อุบลราชธานี ย้ำทำงานเชิงรุกยึด “ประชาชน” เป็นศูนย์กลางจี้เร่งสาง “หนี้นอกระบบ” และ “เสริมการอยู่ดีกินดีของชาวบ้าน”

วันที่ 23 ก.ค. 61 13:00 น. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จว. รวมทั้ง หน่วยทหารพัฒนาภาค 5 และมณฑลทหารบกที่ 22 โดยย้ำส่วนราชการในพื้นที่ ให้บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดร่วมกันโดย กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหลัก และขอให้ประสานทำงานร่วมกับกองกำลังป้องกันชายแดนในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรที่ควบคุมและห้ามนำเข้า ซึ่งเป็นส่วนให้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ดูแลสนับสนุนการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน โดยใช้กลไก “ประชารัฐ” เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการชุมชน พร้อมทั้งขอให้เตรียมความพร้อม ตอบสนองให้การช่วยเหลือและป้องกันภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยจากมรสุมในพื้นที่ให้ทันต่อเหตุการณ์

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองอุบลราชธานี และสถานีตำรวจภูธร อำเภอวารินชำราบ โดยย้ำการปฏิบัติงานของตำรวจ ขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และริเริ่มงานเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญกรรม รวมทั้งให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลชาวบ้านแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและบังคับใช้กฎหมายจริงจังกับนายทุนเถื่อนปล่อยกู้ในพื้นที่ โดยให้ จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบ” ระดับภาคและจังหวัด บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.จว. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาลและปปง. ให้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ง ผบ.ตร.ช่วยดูแลปรับปรุงสถานีตำรวจทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาการบริการและระบบอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขันวินัยกำลังพลอยู่เสมอ โดยไม่ให้มีการเรียกรับส่วยหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด
—————-
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว
> cr.ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: