เทศบาลนครลำปางจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา “Born To Be Young Star ANTI DRUGS Contest” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้รวมกลุ่มแข่งขันแสดงความสามารถด้านดนตรีและการเต้น Cover อย่างสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

%d bloggers like this: