ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ปทุมธานี
ผู้ว่าฯปทุมธานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (23 ก.ค.61) เวลา 17.00 น. ที่ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนให้ประชาชนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณราชประเพณีของสังคมไทย นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา ประชาชน และได้ร่วมปลูกต้น“ รวงผึ้ง” ไม้หอมบริเวณหน้าโบสถ์ วัดสิงห์ โดยต้นรวงผึ้ง มีความสำคัญเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เมื่อพระองค์เสด็จ ฯ พระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี ปทุมธานี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: