หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยชุดควบคุมโรค เข้าดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค

วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายนายเจริญวัตร พุทธอร่าม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยชุดควบคุมโรค เข้าดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคกรณีได้รับรายงาน รง. 506 จำนวน 2 ราย บริเวณหมู่บ้านเอสเค และซอยเอกชัย 66/1 และดำเนินการป้องกันและควบคุมรายเก่า(ซ้ำไข้) จำนวน 2 ราย บริเวณหมู่บ้านศุภหาร และถนนบางบอน 3 โดยสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

Leave a Reply

%d bloggers like this: