เทศบาลนครลำปาง เข้านำเสนอผลงาน “นวัตกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในงานแสดงนิทรรศการภาพกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เทศบาลนครลำปาง เข้านำเสนอผลงาน “นวัตกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในงานแสดงนิทรรศการภาพกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างและกองวิชาการฯ เข้านำเสนอผลงาน “นวัตกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น” แก่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดนิทรรศการฯ ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2561 นี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: